Šole v naravi

Šole v naravi

Doživljanje je pomemben način dela v waldorfski šoli, zato vsako leto izvedemo pester program šol v naravi. Le-te veliko prispevajo k pristnim vezem med učenci in učitelji, k socializaciji otrok ter osvajanju raznovrstnih veščin. Hkrati šole v naravi s svojo raznolikostjo, ko se učenci srečujejo z raznovrstnimi veščinami in izzivi, razširjajo in bogatijo priložnosti za socializacijo otrok. Seveda pa imajo izredno pomembno vlogo pri spoznavanju in razvijanju odnosa do naravnih lepot naravnega in družbenega okolja.

Šole v naravi za 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred Waldorfske šole Maribor bodo v 2018/19 predvidoma potekale:

seznam bo objavljen kmalu

Tretji razred se bo udeležil desetdnevnega plavalnega tečaja, šesti razred pa plavalnega preizkusa.

"Če je šola organski člen neke gospodarske organizacije, ne more biti nekaj lepega. Iz šole, ki jo vodi država ali gospodarstvo, lahko pridejo le ljudje brez vneme in veselja."
Rudolf Steiner