Šole v naravi

Šole v naravi

Doživljanje je pomemben način dela v waldorfski šoli, zato vsako leto izvedemo pester program šol v naravi. Le-te veliko prispevajo k pristnim vezem med učenci in učitelji, k socializaciji otrok ter osvajanju raznovrstnih veščin. Hkrati šole v naravi s svojo raznolikostjo, ko se učenci srečujejo z raznovrstnimi veščinami in izzivi, razširjajo in bogatijo priložnosti za socializacijo otrok. Seveda pa imajo izredno pomembno vlogo pri spoznavanju in razvijanju odnosa do naravnih lepot naravnega in družbenega okolja.

Šole v naravi za 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred Waldorfske šole Maribor bodo v 2021/22 predvidoma potekale:

seznam bo objavljen kmalu

Tretji razred se bo udeležil desetdnevnega plavalnega tečaja, šesti razred pa plavalnega preizkusa.

"Moderni človek ni našel duha v umetnosti in v znanosti. Zato je postala njegova življenjska praksa rutina, ki je duhovno prazna."
Rudolf Steiner