Obšolske dejavnosti

Dodatne aktivnosti

Dodatne dejavnosti se bodo izvajale ob zadostnem številu prijavljenih otrok (najmanj 5). Izbira in razporeditev dejavnosti sta oblikovani glede na starostna obdobja otrok in v skladu z učnim načrtom.

Letni prispevek za eno aktivnost je 58 €, za več aktivnosti pa 87 €. Zunanji izvajalci dodatnih aktivnosti samostojno oblikujejo ceno.


Tekmovanja

Učenci se lahko udeležijo tekmovanja v znanju matematike, angleščine, slovenščine in sodelujejo pri nemški in angleški bralni znački.