Vpis

VPISNI POSTOPEK

Razmišljate, da bi morda svojega otroka vpisali v Waldorfsko šolo Maribor? Dobrodošli, da nas obiščete, se dogovorite za pogovor, si ogledate našo šolo, pridete na dan odprtih vrat ali katerega od šolskih praznikov

VPISNI POSTOPEK

Informativne prijave za vpis sprejemamo od septembra tekočega leta.


K informativni prijavi naj starši priložijo:
- otrokove rojstne podatke,
- kratek življenjepis otroka,
- morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …),
- navedene razloge za vpis v waldorfski program,
- telefonsko številko in elektronski naslov staršev.


Prijave za informativni vpis pošljite na: tajnistvo@waldorf-maribor.si ali na naslov:

Waldorfska šola Maribor
Valvasorjeva 75
2000 Maribor


Vpisni list 2018


O specifiki waldorfske pedagogike se lahko starši bolje informirajo na sklopu predavanj od oktobra 2017 do marca 2018. Udeležba na predavanjih je zaželena, saj imajo starši možnost, da nasvoja vprašanja takoj dobijo konkretne odgovore.

Najkasneje do konca februarja 2018 starši potrdijo vpis z oddajo vpisnega lista. Po potrjeni prijavi šola nadaljuje s postopkom vpisa, ki zajema še vpisni intervju z otrokom (preizkus zrelosti za vstop v šolo) in razgovor s starši. Odločitev o sprejemu oz. odložitvi vpisa prvošolcev sprejmeta šolski aktiv za vpis ter razrednik.

Po podpisu pogodbe in plačilu vpisnine, ki znaša 90 evrov, je vpisni postopek zaključen.

Vpisni postopek na kratko:

- informativni vpis (od septembra do februarja),

- predavanja za starše (predvidoma od oktobra do marca),

- oddaja obrazca za vpis (do 20. februarja) in izpolnitev vprašalnika (začetek marca) ,

- intervju z otrokom (mesec maj),

- odločitev šole o vpisu oz. odložitvi vpisa otroka v 1. razred,

- pogovor s starši,

- podpis pogodbe,

- plačilo postopka vpisa.


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@waldorf-maribor.si.

Priporočamo, da preberete:

Carlgren, F.: VZGOJA ZA SVOBODO: Pedagogika Rudolfa Steinerja

"Telesnost razumemo le, če uvidimo, da se v vsakem delu telesa razodeva duhovnost. V duhovnost pa vidimo le tedaj, če znamo pravilno opazovati, kako se ta kaže v fizičnem svetu."
Rudolf Steiner