Vizija

Vizija šole

Naš cilj so razvite osebnosti svobodnega mišljenja, polne navdušenja, veselja do življenja, čuta zase, za soljudi in za razvoj sveta kot celote, samoiniciativne in odgovorne v ravnanju - osebnosti z močno voljo. Dosegamo ga predvsem z zgledom in starosti ter drugim okoliščinam primernim izborom vsebin, učnih ciljev in metod, ki ne razvijajo le intelekta, ampak skrbijo za skladen celosten razvoj otrok – za skladen razvoj glave, rok in srca.

Izkušnje pri delu si redno izmenjujemo in se dogovarjamo o novih ciljih, ki nam pomagajo uresničevati našo vizijo. Medsebojno sodelovanje in sodelovanje z okoljem sta cilja, ki bosta krepila vse socialne vidike. Spoštovanje in razumevanje svojega ter tujega dela so temelji socialnega organizma, ki ga predstavlja naša šola.


"Ne moremo razumeti možganov, če ne spoznamo delovanja srca."
Rudolf Steiner