O nas

Dobrodošli!

Waldorfska šola Maribor deluje po modelu waldorfske pedagogike, ki je najhitreje rastoči neodvisni pedagoški model v svetu in ponuja kakovostno celostno izobraževanje, močno podprto z umetnostjo in drugimi življenjskimi vsebinami.

  • Waldorfsko izobraževanje vzgaja in izobražuje otrokovo glavo, srce in roke in tako razvija njegove individualne talente in sposobnosti.
  • Naši učenci skozi akademska vprašanja, zgodbe, umetnost, gibanje in naravo razvijajo tako svoje intelektualne kot tudi ustvarjalne zmožnosti.
  • Učijo se spoznavati same sebe, znajo združiti drobne podatke in velike ideale, tako se lahko samozavestno lotevajo izzivov.
  • Potovanje učencev Waldorfske šole Maribor je načrtovano k odločnosti in pogumu, tako da si postavljajo vprašanja, iščejo odgovore, aktivno sodelujejo v učnem procesu in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja.
  • Tako se pripravljajo na življenje svobodnega posameznika, ki pogumno in samozavestno stopa v svet izzivov in priložnosti.

Waldorfska šola Maribor

V 12 letih delovanja Waldorfske šole Maribor smo postavili močne temelje, na katerih sedaj gradimo. Le-ti so se postavljali v letih intenzivne notranje pedagoške rasti kot tudi v viharjih okolja, v katerega je šola postavljena. Vsaka waldorfska šola je v prvih letih, desetletju, deležna razvojnih preizkušenj, tudi tiste z najdaljšo zgodovino, ki sega že stoletje v zgodovino. Že 100-letna zgodovina waldorfske pedagogike in vse intenzivnejša širitev waldorfskega izobraževanja od vrtcev, osnovnih do srednjih šol po vsem svetu (preko 1000 šol!) kaže, da nudijo waldorfske šole s kvalitetami waldorfske pedagogike prav tisto, kar dandanes številni starši želijo za svoje otroke – celostni pogled na otroka, njegovo delo, ustvarjanje in celotno bitje, odmik od naravnanosti k tekmovanju in storilnosti ...

Več o značilnostih waldorfske pedagogike.

Začetki Waldorfske šole Maribor

Spomladi leta 1992 je skupina staršev in učiteljev, ki so želeli, da bi se otroci tudi v Sloveniji lahko šolali na waldorfski način, ustanovila društvo prijateljev waldorfske šole, ki je kmalu nato ustanovilo Zavod Waldorfska šola Ljubljana. Zavod je nato zaprosil za vsa potrebna dovoljenje za poučevanje na osnovnošolski stopnji ter pridobil ustrezna soglasja ter 1. septembra 1992 pričel z delom. Razvoj waldorfskega gibanja pa ni ostal omejen le na glavno mesto, temveč se je težnja po alternativi javnemu osnovnemu šolstvo kmalu pojavila tudi v štajerski regiji.

Waldorfska šola Maribor danes

Waldorfska šola Maribor je samostojna šola.

Vzgojno-izobraževalni program Waldorfske šole Maribor temelji na principih waldorfske pedagogike in ima status programa, ki je pridobil javno veljavnost, saj ga je po predhodnem mnenju Evropskega združenja waldorfskih /Steinerjevih šol potrdil Strokovni svet RS.

Waldorfsko šolo Maribor v šolskem letu 2015/16 obiskuje 150 otrok v devetih razredih.

Učitelji in vzgojitelji si pri svojem delu prizadevamo čim bolj dosledno izvajati načela waldorfske pedagogike, seveda s prilagajanjem slovenskim razmeram.

Za kakovostno delo naše šole in dobro počutje otrok v njej je zelo pomembno sodelovanje s starši. Starši so vključeni v delo šole na več načinov: delovne akcije, priprava gledaliških iger, božični sejem in upravljanje šole, saj ima tako kot vse druge šole tudi Waldorfska šola Maribor svoj Svet staršev.

K delu šole starši prispevajo tudi finančno. Iz tega denarja se krijejo dodatni učitelji in material za delo pri pouku ter nadstandardni programi.

Tudi šole v naravi so postale že tradicija in pomemben del življenja na naši šoli. Z večdnevnimi pohodi in izleti začnemo v 4. razredu. Do 9. razreda se potem zvrsti preko deset šol v naravi: tek na smučeh, waldorfska olimpijada, alpsko smučanje, plavanje, veslanje, planinski pohodi ter seveda zaključni izlet.

"Če je šola organski člen neke gospodarske organizacije, ne more biti nekaj lepega. Iz šole, ki jo vodi država ali gospodarstvo, lahko pridejo le ljudje brez vneme in veselja."
Rudolf Steiner