Prvi vikend selitve šole s Cankarjeve na Valvasorjevo, februar 2016