Pogovarjali se bomo o delu v razredu, predstavili nemščino v drugem razredu, pomen slikanja v waldorfski šoli, spregovorili o razrednem projektu berilo in se posvetili selitvi šole na Valvasorjevo.